Årsmötet 2020

Årsmötet 2020

Seniornet Huddinge har haft årsmöte den 22 oktober 2020. Årsmötet genomfördes i Bibliotekets Programsal på ett Corona säkert sätt. Årsmötet visade också på hur möten kan komma att genomföras digitalt med hjälp av Microsoft Teams. Till ny ordförande valdes Sven Niklasson.
Protokoll i samband med årsmötet 2020