UPPDATERAR INNEHÅLLET PÅ HEMSIDAN

UPPDATERAR INNEHÅLLET PÅ HEMSIDAN

Mitt i adventstid håller vi på och uppdatera hemsidan med början av STARTSIDAN. Vår ambition är att regelbundet presentera kommande aktiviteter, aktiviteter som har varit och annat som kan vara av intresse.

Vi fortsätter våra möten via webbinarier, dvs, digitala videoträffar för att kommunicera mellan varandra och ta del av intressanta presentationer som berör aktuella ämnen.

Att upprätthålla kontakter med hjälp av videomöten vill utveckla ytterligare.