Huddinge kommun öppnar servicepunkter i Skogås, Flemingsberg och Vårby

Huddinge kommun öppnar servicepunkter i Skogås, Flemingsberg och Vårby

Huddinge kommun öppnar servicepunkter i Skogås, Flemingsberg och Vårby. Läs mer: https//huddinge.se
För att tillgodose Huddinge kommuns invånare behov av datorer och skrivare öppnas särskilda servicepunkter under den period som biblioteken är stängda. Service som kommer kunna ges är tillgång till datorer, skrivare och personal finns på plats för hänvisning och enklare frågor. Servicepunkterna är öppna från och med 11 januari till och med 24 januari, med eventuell förlängning.

Läs mer om detta på Huddinge kommun har säkerställt att vistelse på servicepunkterna sker på ett smitsäkert sätt. Varje servicepunkt har två datorer och en skrivare vilket innebär att endast två personer kan vara i lokalen samtidigt. Datorerna får endast användas av en person i taget under max 15 minuter.

Observera att servicepunkterna är inrymda i biblioteken. Biblioteken är fortsatt stängda och servicepunkterna är endast öppna i en avgränsad del av biblioteken. De servicepunkter som är öppna är till för snabb samhällsservice, och inte för lån av böcker eller annan biblioteksservice.

Servicepunkterna kommer att vara öppna måndag-fredag, klockan 10.00-15.00, 11 januari-24 januari.