Klippa o Klistra i Windows 10

Klippa o Klistra i Windows 10

Helt plötsligt kan det svåra bli enkelt då man plötsligt upptäcker: ”Jaha är det så här man ska göra”.
Under många år har jag arbetat med klipp och klistra i Windows, tills nu, då jag fann en ny inbyggd funktion som gör det här med klipp och klistra helt fantastiskt.

Ibland vill du ta en skärmbild och kan då göra på olika sätt men smartast är nog att klicka på förstoringsglaset och skriva ”klipp & skissa” du kommer då att få ett förslag på att använda appen ”klipp & skissa”. När denna startar hittar du en gul ruta längst upp till vänster med texten ”Nytt” klickar du på denna så kan du testa hur verktyget fungerar. Börja med att klicka på den gula rutan så får du se. Jag tror du kommer att tycka om verktyget. Du kan sedan klistra in på vanligt sätt med ctrl + v. Det finns mycket mer men återkommer med skissa funktionen.
Hälsningar
Sven