EXTRA MÖTE: Vi övar på Zoom torsdagen den 20 april 2023, kl.15.00 – 17.00 i huvudbiblioteket.

EXTRA MÖTE: Vi övar på Zoom torsdagen den 20 april 2023, kl.15.00 – 17.00 i huvudbiblioteket.

Med konferensverktyget Zoom kan vi både ptata och se varandra precis som med Teams.

Zoom är däremot enklare att använda och kräver mindre tid för att lära sig. Därför används Zoom oftare i samband med vanliga konferenser där kraven inte är så stora. Teams har en högre säkerhet och är vanligast i mer avancerade sammanhang. Därför används främst inom företagsvärlden.

SeniorNet centralt använder nästan alltid Zoom med återkommande presentationer inom olika intressanta ämnesområden. Därför är det viktigt att vi lär oss Zoom.

Zoom går att använda med smarttelefon, surflatta eller dator. På en vanlig dator går det att använda Zoom direkt i webbläsaren men är att föredra att ladda ner en app. Däremot på en surfplatta eller smarttelefon är det nödvändigt att först ladda ner en app. 

Vi kommer att genomföra praktiska övningar och hoppas vi alla får Zoom att fungera på våra olika enheter.

Välkommen
//Styrelsen