Årsmötet 2020

Seniornet Huddinge har haft årsmöte den 22 oktober 2020. Årsmötet genomfördes i Bibliotekets Programsal på ett Corona säkert sätt. Årsmötet visade också på hur möten kan komma att genomföras digitalt med hjälp av Microsoft Teams. Till ny ordförande valdes Sven Niklasson.

Protokoll Årsmöte 2020
Protokoll-Konstituerande-styreselmote 2020

Styrelsen