Styrelsen_MallSN

Solvigs kommentar

Vi vill få information från medlemssystemet med inlagda uppgifter om klubben, dess adress, mejl, hemsida, organisationsnummer, bankuppgifter m m. Vi vill ange medlemmar med funktioner som Ordförande, Klubbadministratör, Kassör m m. Uppgifter om dem ska hämtas från registret till en sida liknande nuvarande Lokal klubbinformation,  exempel från Kungsholmen.  Istället för som nu Kontaktperson1 och Kontaktperson2 som måste ändra sina uppgifter på två ställen i registret. Och att vi kan visa fler förtroendevalda. Detta ska visas på SNS:s hemsida med möjlighet också för klubben att visa ”sin” sida lokalt. Detta kommer inte att finnas färdigt från start i novemember.

De flesta klubbar kommer troligen att ha sin egen”gamla” styrelsesida med bilder och lite information om individernas specialiteter.

Från 2015-03-01 till 2016-02-28

Ordförande: Förnamn Efternamn, fornamn.efternamn@xx.se, 073-123 456
Klubbadministratör: Förnamn Efternamn, fornamn.efternamn@xx.se, 073-123 456
Sekreterare: Förnamn Efternamn, fornamn.efternamn@xx.se, 073-123 456
Kassör: Förnamn Efternamn, fornamn.efternamn@xx.se, 073-123 456
Kursadministratör: Förnamn Efternamn, fornamn.efternamn@xx.se, 073-123 456
Webbansvarig: Förnamn Efternamn, fornamn.efternamn@xx.se, 073-123 456

Övriga styrelseledamöter

Förnamn Efternamn, fornamn.efternamn@xx.se, 073-123 456, specialitet androidmobiler [bra om specialitet anges i databas]
Förnamn Efternamn, fornamn.efternamn@xx.se, 073-123 456, PC-hjälp