Om oss – Kontakt

(Uppdaterad 2023-12-22)

E-postadress: seniornet.huddinge@gmail.com

Besöksadress: SeniorNet Huddinge bedriver verksamhet främst på Huvudbiblioteket Huddinge, Kommunalvägen 28 A, Huddinge.
Organisationsnummer: 802488-3087

Bank-/Plusgiro: 276-3167

Stadgar

SeniorNet Huddinge är en ideell IT-förening som har till ändamål att främja seniorers användning av de möjligheter som informationstekniken ger. SeniorNet Huddinge är ansluten till det nationella nätverket SeniorNet Sweden. Föreningen är ideologiskt och partipolitiskt obunden.

2014-03-10 Stadgar SNH

SeniorNet Huddinges styrelse

Valda styrelsemedlemmar från årsmötet 29 april 2021.

Årsmötet 2023

Årsmötet hölls den 13 april 2023.

Platsen var Huvudbiblioteket Huddinge, Kommunalvägen 28 A, Huddinge.

Årsmötet handlingar 2023: Tryck här

SeniorNet Huddinges historia

Flera IT intresserade personer träffades år 2013 för att starta upp det som kom att bli SeniorNet Huddinge. I mars 2014 bildades en interims styrelse som hade uppdraget att starta klubben. Den 21 april 2015 hölls det första ordinarie årsmötet.