Verksamhet

(Uppdaterad 2024-03-04)

SeniorNet Huddinge är en ideell oberoende IT-förening.
Vår idé är att: Seniorer lär seniorer digital kommunikation och internet.

 Mål

SeniorNet Huddinges huvudmål är att

Främja seniorers förmåga att använda den moderna digitala teknik som är nödvändig i dagens samhälle.

Verksamhetsplan

Vi arbetar ständigt med att utveckla föreningens verksamhet
Vi verkar för att inspirera till ökad delaktighet och gemenskap i vår förening
Vi ger aktuell information om viktiga teman på öppna träffar
Vi ger service och praktisk hjälp med att hantera utrustning och introducera smarta lösningar.
Vi vill i mån av intresse och tillgång till handledare starta upp cirkelverksamhet.
Vi verkar för en utökad samverkan med andra föreningar.
Vi initierar fortsatt närmare kontakt med kommunen.
Vi vill samtidigt att det ska vara roligt att vara delaktig i vår förening.

Presentationer från öppet hus

Studiematerial från  Öppet hus : Tryck HÄR