Om Huddinge_X

(Huddinge kommuns logga)
Huddinge kommun är en kommun i södra StorStockholm, belägen på halvön Södertörn i Södermanland. Centralort är stationssamhället Huddinge, som är en av de 42 som tidigare varit municipalsamhälle. Huddinge är efter sin folkmängd den näst största av kommunerna i Stockholms län.

Den 1 januari 2012 var kommunens yta 140,63 km². En tredjedel av kommunens yta är skyddad som naturreservat. Bebyggelsen i kommunen är grupperad kring flera olika centra med affärer, service, pendeltågsstationer och flerfamiljshus som är omgivna av vidsträckta småhus-, sommarstuge- och naturområden.

I dag (2012) består Huddinge kommun av följande kommundelar (från väst till öst): Vårby, Segeltorp, Flemingsberg, Sjödalen-Fullersta, Stuvsta-Snättringe,Trångsund, och Skogås. Inom kommunen finns fyra församlingar: Huddinge, Trångsund-Skogås, S:t Mikael och Flemingsberg.
Idag bor drygt 103 000 personer i Huddinge.

Vårdkasen

(Bild)
Vårdkasens träspiror ställs i en konisk form runt en kraftig tallstam, en träspira eller mittstolpe, och väggarna tätas med smalare träspiror och ibland med bl.a. mossa för att bli snö- och regntät. Virket ska vara kådrikt till exempel torrfura för att brinna intensivt. Höjden är 10-12 meter och kasens bas är ca 5 meter. Vårdkasen är ”tom” inuti och har utrymme för bränsle, till exempel tjärtunnor, kådrika stubbar mm. Kasen har en liten ”dörröppning” som skyddas av en vikbar skinnfäll. Kasen fungerar därför också som ett övernattnings- och regnsskydd för kasvakten. I toppen är vårdkasen öppen, som en kåta eller tipi.

Vårdkasen antänds med olika slags bränsle beroende på om den ska användas på dagen eller natten. Vid fara på natten tänds stora mängder mossa, björknäver, tjära, tjärstubbar och finhuggen ved inuti vårdkasen, och så skjuter lågorna upp och ut genom vårdkasens topp. Genom att sedan växelvis öppna och stänga kasens ”dörröppning” med den vikbara skinnfällen, och därmed reglera syretillförseln till elden, uppnås en blinkande effekt med eldkvasten som skjuter ut i kasens topp. På så sätt kan vårdkasens ljusblinkar skiljas från andra nattliga bränder. Om vårdkasen tänds på dagen används istället eldmaterial som utvecklar tjock vit rök, till exempel granris eller fuktiga material och då uppnås en blinkande effekt fast med rökpuffar. Tändningen av en vårdkasse i Huddinge 2012 visar också att nattetid bildar den brinnande kasen en ljusstark eldtriangel, en tydlig signal om att det är kasen som brinner och t.ex inte ett hus eller skogsbrand.

Personer som präglat Huddinge

Patron Pehr

Patron Pehr var en statare från början som arbetade sig upp till Huddinges stora man. I Huddinge finns nu Patron Pehrs väg, samt Brittas gränd och Claras gränd efter hustru och dotter.
Han köpte Fullersta gård och lät bygga en väg direkt från huset till tågstationen för att kunna transportera mjölk till Stockholm.
(Bild)

Karin Boye

År 1915 bosatte sig familjen i Huddinge, på den plats där idag Sjödalsgymnasiet ligger. Där i en skogsbacke med björkar, rakvuxna furor och ekar hade det byggts en högrest villabyggnad, faluröd med vita knutar och listverk. Familjen gav sin nya boning namnet Björkebo. Där skrev hon mycket ungdomslyrik, noveller och teaterpjäser samt ritade och målade akvareller. Mindre känt om Karin Boye är att hon målade mycket personliga akvareller med mytiska figurer. Dessa upptog senare ett helt rum på Prins Eugens Waldemarsudde.
Hon finns avbildadi en staty vid Sjödalsgymnasiet.
(Bild)