SeniorNet Huddinge_X

Bakgrund

Redan under år 2013 träffades under ett antal möten ett flertal intresserade personer som ville arbeta för att skapa SeniorNet Huddinge. I mars 2014 bildades en interimistisk styrelse som hade uppdraget att starta klubben.

2015-04-21 höll Seniornet Huddinge sitt första ordinarie årsmöte. Den nya styrelsen kom att se ut enligt följande:

(Bild)
Ordförande
Curt Carleteg

(Bild)
Vice ordförande
Sonja Kvål

(Bild)
Kassör
Irene Åkerlund

(Bild)
Sekreterare
Jan Wedlund

(Bild)
Webbansvarig
KG Bjurlemyr

(Bild)
Ledamot
Sven Nicklasson

(Bild)
Suppleant
Allan Lindqvist

Revisor
Gerd Klang

Revisorsuppleant
Göran Skarstedt

Styrelsen nås via seniornet.huddinge@gmail.com