Verksamhet

SeniorNet Huddinge är en ideell oberoende IT-förening.
Vår idé är att: Seniorer lär seniorer digital kommunikation och internet.

 Mål

SeniorNet Huddinges huvudmål är attFrämja seniorers förmåga att använda den moderna informationsteknik som är nödvändig i dagens samhälle och bidra till att de som idag står helt utanför det digitala samhället blir delaktiga.

Verksamhet 2019

  • Vi arbetar ständigt med att utveckla föreningen och kontakten med medlemmarna.
  • Vi kommunicerar aktuella IT-frågor på öppna träffar.
  • Vi ger service och praktisk hjälp med att hantera utrustning och introducera smarta lösningar.
  • Vi utökar vårt utbud med ytterligare cirkelverksamhet.
  • Vi verkar för en utökad samverkan med andra föreningar.
  • Vi vidareutvecklar  kontakten med kommunen.

Vi vill samtidigt att det ska vara roligt att tillhöra och vara delaktig i vår förening.

SeniorNet Huddinge är relativt ny som förening och vi ser stora möjligheter att utveckla verksamheten och hoppas få fler medlemmar de kommande åren.

Program våren 2019

SeniorNet Huddinge programblad våren 2019


Program hösten 2018

Vi fortsätter med Öppet hus med nya teman och det blir fler cirklar.  Vi fortsätter även med Supportverkstad en torsdag i månaden. Då kan du ta med din dator, platta eller telefon så hjälper vi dig med att komma igång eller lösa olika IT-problem.

SeniorNet Huddinge programblad hösten 2018 11 augusti

SeniorNet Huddinge Program hösten 2018 04-06
Välkommen!


Presentationer från öppet hus

Studiematerial från  Öppet hus : Tryck HÄR

Program våren 2018

Nytt är att är vi har Supportverkstad en torsdag i månaden. Då kan du ta med din dator, platta eller telefon så hjälper vi dig med att komma igång eller lösa olika IT-problem.

Vi finns även på Facebook. Vi har ännu inte gjort så många inlägg men det kommer mer längre fram.

SeniorNet Huddinge Program våren 2018, 01-18


Sidan uppdaterad 2018-12-13

Top