Om oss

Webbplats: https://huddinge.seniornet.se/

E-postadress: huddinge.seniornet@gmail.com

Besöksadress: SeniorNet Huddinge bedriver verksamhet främst på Huvudbiblioteket Huddinge, Kommunalvägen 28 A, Huddinge.
(För närvarande endast via Webbmöten)

Organisationsnummer: 802488-3087

Bank-/Plusgiro: 276-3167


Stadgar

SeniorNet Huddinge är en ideell IT-förening som har till ändamål att främja seniorers användning av de möjligheter som informationstekniken ger. SeniorNet Huddinge är ansluten till det nationella nätverket SeniorNet Sweden. Föreningen är ideologiskt och partipolitiskt obunden.

2014-03-10 Stadgar SNH


SeniorNet Huddinge – styrelse

Styrelse från årsmötet 22 oktober 2020:

Ordförande
Jan Wedlund


Ledamot
Sonja Kvål


150000_Irene_Åkerlund_120x120


Kassör

Irene Åkerlund

150000_KG_Bjurlemyr_120x120


Ledamot
KG Bjurlemyr


150000_Irene_Åkerlund_120x120
Ledamot
Irene Åkerlund


Ledamot
Kjell Odelberth


Styrelsen nås via huddinge.seniornet@gmail.com


Revisor
Gerd Klang


Revisorsuppleant
Vakant


Styrelsemöten


Årsmöte 2020

Tid: 22 oktober 2020 klockan 13 – 14. senarelagt med hänsyn till coronapandemin.

Plats: Huvudbiblioteket Huddinge, Kommunalvägen 28 A, Huddinge.


Årsmöte 2019

Tid: 11 april 2019 klockan 14 – 15.

Plats: Huvudbiblioteket Huddinge, Kommunalvägen 28 A, Huddinge.


Bakgrund

Ett flertal intresserade personer som ville arbeta för att skapa SeniorNet Huddinge träffades vid ett antal möten under 2013. I mars 2014 bildades en interimistisk styrelse som hade uppdraget att starta klubben och 2015-04-21 höll SeniorNet Huddinge sitt första ordinarie årsmöte.


Sidan uppdaterad 2021-01-21