KOD-mallar_180226

Exempel-1a Widget-bild 300×169
SeniorNet Huddinge, Bild utan länk.

Exempel-2a Widget-bild 300×169
SeniorNet Huddinge, Bild med länk, under ny flik.

Exempel-3a Widget-bild 300×169
Widget-bild från SeniorNet Huddinge, Text med länk, under ny flik.
ÖPPET HUS widget-bild

Exempel-4
Fet Text:
Birgitta

Exempel-5a
Fet blå större text:

Birgitta

Exempel-5b
Fet blå och ännu större text:

Birgitta

Exempel-5c
Fet blå och ännu större text:

Birgitta

Exempel-6a
Visar att fler mellanslag mellan olika tecken fungerar ej.
Fem mellanslag efter bindesträcket – fungerar EJ som i detta fall.

Exempel-6b
Visar att fler mellanslag mellan olika tecken fungerar nu med särskild HTML-kod.
Fem mellanslag efter bindestrecket –     fungerar NU som det ska.

Exempel-7a
Nya rader med hjälp av koden ” ”, 3 tomma rader.
 
 
 
Exempel-7b
Nya rader med hjälp av koden ”
” ny rad, 2 tomma rader. Detta är det normala tecknet för ny rad.


Exempel-8
Text som endast är till för Egen upplysning och inte är till för att exekveras.
SLUT-SLUT-SLUT-SLUT-SLUT