Startsida_MallSN

Solvigs kommentarer

Rita kan göra nya loggor efter den gamla modellen, men med genomskinlig bakgrund. Loggan får vara max 300 pixlar bred.

Vi har lyssnat på allt som har kommit in och försökt tillgodose så många som möjligt.

Flera har diskuterat textstorleken. Menytexten storlek har ökats. Länkar längst ned till höger gör att besökaren lätt kan öka/minska storleken på det mesta.

Raderna har upplevts för långa. Möjlighet att dela upp sidan i två delar har efterfrågats. Med ändring av standardmall till Content/Sidebar visas en högerspalt på sidor. Spalten kan innehålla flera ”Widgetar”. För varje sida väljer du vilka som ska visas. Vi har lagt in en widget högt upp med länkar som går till SeniorNet Sweden. Flera har påpekat det förvillande att man lämnar klubbens webbplats när man klickar på länkar till SNS. Den som vill använda hela bredden ändrar mallen för de sidorna till ”Full Width Page (no sidebar)”.

Vi har fått mycket ytterligare stöd av Gunilla Brattberg med alla önskemål och problem. När du börjar jobba med webbplatsen, titta på hennes instruktionsfilmer igen. Men avsikten är att hemsidesgruppen nu ska kunna hjälpa varandra. Många instruktioner m m finns också i hemsidesgruppens Dropbox.

Ritas instruktioner

(2015-09-30) Det här är klubbens Aktuellt-sida och du kan testa så mycket du vill. Det gör inget om det blir fel. Om det blir riktigt mycket fel kan du stänga sidan utan att spara och öppna den igen.

(2015-09-29) Förhoppningsvis tycker du också att det är bra om varje notis på Aktuellt-sidan föregås av införandedatum.

(2015-09-28) Notiser kan behöva signeras ibland så man vet vem man ska kontakta. T ex avslutas så här: /Rita Dubbelman

(2015-09-27) Hemsidan innehåller klubbnyheter och uppdateras regelbundet av webbansvarig inom klubbkonceptet.
Texten borde kanske vara mörkare än det här stycket, men inte helsvart.

(2015-09-27 Ingen inloggning krävs till denna sida, blivande medlemmar ska kunna läsa allt här.
Skyddat material kan läggas bakom lösenord.

(2015-09-20) När du tittar på sidan utifrån (klicka på Visa sida högst upp) visas ett förslag på klubblogga (just nu står där Hässelby-Vällingby). Loggan, 5kb, har gjorts i GIMP (gratisprogram som liknar Photoshop) och sparats i png-format med transparent bakgrund och kompressionsnivå 9. Textstorleken är 36 pixlar och typsnittet är Galvanize Brk (gratis att hämta hem från nätet). Gif-format fungerar inte bra, texten blir för otydlig.

(2015-09-19) Bakgrunden är enfärgad för att ge ett lugnare intryck.

(2015-09-16) Ser du i redigeringsläget bara en verktygsrad? Klicka på verktygsknappen med 2 rektanglar och prickar inuti för att visa 2 rader.
I verktygsraden finns en knapp som heter Läs mer, den kan oftast bara användas i en blog (weblog eller diskussionssajt).

(2015-09-08) Du kan infoga epostadresser i texten, t ex kansli@seniornet.se
Skriv adressen, markera den och klicka på länkverktygsknappen. Välj också att eposten ska öppnas i en ny sida.
Om du har en egen epost öppnas länken i bästa fall inne i ditt epostprogram. Utan egen epostadress fungerar det inte.
Då är det bättre att använda ett kontaktformulär, ett sånt som visas längst ned på https://seniornet.se/kontakt/ 

Spindelnat(2015-09-08) Det går att lägga in foton. Klicka på knappen Lägg till Media. Ladda upp foton eller dokument från din dator. Infoga dem sen från mediabiblioteket. Klicka på fotot och se hur du kan ändra det. Om fotot inte hamnar där du vill, är det enklast att öppna html-editorn (knappen Text i övre högerkant), kopiera foto-koden och klistra den längst fram i styckets början. Därefter kan du justera fotot, t ex i högerkant.
Om konstigheter inträffar, är det alltid bra att undersöka felet i Text-editorn (html-koden).

(2015-09-08) Här bifogas en pdf: Seniorsurf affisch 2012 på drygt 800 kb. Det kan vara lätt att missa bilagor eftersom länken som visas är understruken här men inte när den visas på webben.

(2015-09-07) Mallen som används på denna sida heter Full Page Width. (Standardmallen lämnar ett tomt fält till höger, förmodligen tänkt för Widgets.) Olika mallar kan väljas i redigeringsläget, i högra delen. En undersida bör ha en namngiven Överordnad sida.

(2015-09-06) Titta på den blå menyraden genom att klicka på Visa sida högst upp och ändra sen ordningen i redigeringsläget under Utseende, Menyer.

(2015-08-27) Om oss och Styrelsen föreslås vara de enda sidorna för ej anslutna till klubbkonceptet, med länk till klubbens egen hemsida.
Information till Styrelsesidan hämtas från databas.

(2015-08-25) Nedan visas olika sorters fördefinierade rubriker. De visas med svart text vid redigering men blir blåa när sidan sparats.
För tydlighets skull ska rubrikerna användas i den ordning de visas nedan, dvs den första rubriken på textsidan blir rang 2 eftersom rang 1 redan är upptagen av sidans namn.
Att börja en sida med rang 3 för att längre ner lägga in en rubrik av rang 1 gör texten svårförståelig.

Sidans rubrik, Aktuellt, är av rang 1. Den används automatiskt av sidnamnet.

Rang 2 ser ut så här och det är den största rubriken som du väljer själv.

Detta blir rang 3, underordnad rang 2.

Och detta är rang 4

Punktade och numrerade stycken fungerar utmärkt.

  • asdf
  • asdf
  • asdf

(2015-08-24) Observera knappen Klistra in som text. Se till att den är påslagen när du kopierar in text från gamla webben. Gammal text innehåller en otrolig massa felaktig kod. Den vill vi inte ha in i WordPress.
Exempel på inklistrad text med alternativet Klistra in som Text:

SeniorSurf
SeniorSurf är ett samlingsnamn för olika former av breda kampanjer där det ges utrymme för SeniorNet klubbar att profilera sig för de äldre som är osäkra och ovana att hantera datorer, surfplattor och smarta telefoner. Vi kan ge dem en ostressad första inblick i att ta sig fram i den digitala världen.

Samarbetspartners brukar vara bibliotek, kommuner och studieförbund. Då ges utrymme för att informera om hur man kan få hjälp, kunskap och gemenskap via SeniorNet, att upplysa om våra mål och lokala klubbars program, att låta de som annars inte vågar prova-på datorn och internet med hjälp av handledare. Affischer av olika storlekar brukar tillhandahållas av kampanjledning och/eller SeniorNet.

Gå nu till sida https://www.seniornet.se/hem/omseniornet/seniorsurf, högerklicka i SeniorSurf-texten och välj granska komponent för att se mängden obrukbar kod där. Jämför sen genom att i redigeringsläget klicka på Text i övre högerkant. SeniorSurf-stycket är renat från all kod, det enda som finns är styckeindragen som är gjorda efter inklistringen.

(2015-08-23) Längst ned på sidan finns 3 fottexter (footer widgets). De visas på klubbens alla sidor. I den första fottexten skickas mejl till kansli@seniornet.se. Ändra mottagaren genom att klicka på Utseende, Widgets, Footer Widget och välj text 1.

(2015-08-22) Om du har skrivit en lång text och tänker infoga en bild: uppdatera sidan först, annars kan du förlora texten. Spara/uppdatera varje gång innan du t ex undersöker funktioner i panelen. Under Synlighet i övre högerkant kan du välja offentlig, lösenordsskyddad eller privat.

(2015-08-20) Avslutningsvis. Allt som står på denna sida har sparats som Aktuellt.pdf och finns i Mediabiblioteket: Aktuellt.pdf

PS. Talande Webb fungerar inte än. Det måste vänta tills webben har pekats om till SeniorNet.se.